Leden 2008

Učiteľ hudby

28. ledna 2008 v 23:45 .: Komu ďakujem :.
alebo učiteľ gitary? Ale nie, to je iný príbeh. Tentoraz učiteľ hudby, dobrého hudobného vkusu a prenikania do tónov, na ktoré musí človek postupne dozrieť.
Náplňou tohto semestra je JAZZ. Ten jazz, ktorému ešte celkom nerozumiem, ale veď preto sa chodí do školy, aby sme sa učili, ako správne porozumieť tejto konštante zloženej zo štyroch písmen, no vyjadrujúcej množstvo tónov, rytmov a nôt mne neznámych.